ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วย
นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายสมพงค์ เดชสุรางค์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช นายสุรเดช ศิริมานะกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ นางสาวจุฑามาศ ศรีษะแก้ว กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และนายชำนาญ ไชยศร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
🏆 ทั้งนี้ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ได้รับโล่เกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
🏆 นายสมพงค์ เดชสุรางค์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา ดีเด่น
🏆 นางสาวจุฑามาศ ศรีษะแก้ว กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา ดีเด่น
🏆 นายสุรเดช ศิริมานะกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ
ได้รับรางวัลประธานเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีฯ ดีเด่น
🏆 นายชำนาญ ไชยศร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช