โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินความพร้อม การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินความพร้อม การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากนางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และคณะ เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช