ขอแสดงความยินดีกับ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับโล่เกียรติคุณ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีกับนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ได้รับโล่เกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
นายสมพงค์ เดชสุรางค์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา ดีเด่น
นางสาวจุฑามาศ ศรีษะแก้ว กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา ดีเด่น
นายสุรเดช ศิริมานะกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ
ได้รับรางวัลประธานเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีฯ ดีเด่น
นายชำนาญ ไชยศร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช