ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัญชิษฐา สุขสงค์ (น้องบุษ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช  และรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัญชิษฐา สุขสงค์ (น้องบุษ)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๒  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช และได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๖๕
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช