การแข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สนามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ฝั่ง ๒) โดยได้รับเกียรติจากนายพิทักษ์เดช เดชเดโช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์/ประธานชมรมบาสเกตบอลนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้มีทีมนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขัน
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช