งานฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ประจำปี ๒๕๖๕ จัดโดยศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๙

วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสง่า  นาวารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนายวัชรินทร์  ธรรมชาติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  ครูอาวุโส  คณะครู  บุคลากร  และศิษย์เก่ากัลยาณีฯ  ร่วมงานฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ประจำปี ๒๕๖๕  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงแรมเกียรตินคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยในปีนี้ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๙ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช