ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ที่มาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช