ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันโต้วาที งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโต้วาที  งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)
ทีมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  🏆 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
– นายอภิชญะ  อินทรสาร
– นางสาวอาริยา  นพรัตน์
– นายไชยสิทธิ์  วิคบำเพิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๐๘
#ปาฐกถาและโต้วาที กัลยาณวาทศิลป์
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช