โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล คณะครูเกษียณอายุราชการ คณะครูผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูเกษียณอายุราชการ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช