การบันทึกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ School Health Hero ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ตรวจเยี่ยมคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ School Health Hero ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ และ ๓ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช