การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา “แบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา “แบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช