ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริฉัตร อุทิศสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริฉัตร อุทิศสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๐๙ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเทศบาล งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยชุมชนไทยบัณฑิตเป็นผู้ส่งเข้าประกวด จัดโดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช