กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ นักเรียนโครงการ SMGP และ EP

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ นักเรียนโครงการ SMGP และ EP ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรม มีคณะครูและบุคลากร โครงการ SMGP และ EP ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช