ต้อนรับคณะจากโรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ที่นำนักเรียนมาทัศนศึกษา เยี่ยมชมและสักการะอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นำนักเรียนมาทัศนศึกษา เยี่ยมชมและสักการะอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์ ๑ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ณ ห้องกวีศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช