ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช