ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (โครงการ EP/HUB)ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช