ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช