ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนนทกร อิทธิวัฒน์ปิติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลแชมเปี้ยน โซนยุโรป – เอเชีย ประเภท กีตาร์โซโล่

🏆🥇 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนนทกร อิทธิวัฒน์ปิติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๑๒ (โครงการ EP) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลแชมเปี้ยน โซนยุโรป – เอเชีย ประเภท กีตาร์โซโล่ รุ่น ๑๓ – ๑๕ ปี 🎸🎸🎸🎸🎸
รายการแข่งขันดนตรีเยาวชนระดับนานาชาติ IYMMC Wien 2022
International Young Musicians Music Competition Wien 2022
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช