ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ KN E-Sport

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการ KN E-Sport  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม DX ได้รับเงินรางวัลเป็นมูลค่า ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีมแม่ส่งมาเรียนลูกดันมารำ ได้รับเงินรางวัลเป็นมูลค่า ๙๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีมหมูป่าบ้าคลั่ง ได้รับเงินรางวัลเป็นมูลค่า ๖๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Ham E-Sports ได้รับเงินรางวัลเป็นมูลค่า ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช