เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เครือข่ายผู้ปกครอง ครูอาวุโส คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธี มีพระครูเกษมพัฒนกิจ (เกษม เขมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดชะเมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งคณะผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เคลื่อนขบวนจากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช (ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕) ไปยังห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมกิจกรรมทุกด้านของนักเรียน เพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นช่วยเหลือสวัสดิการของนักเรียน และพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช