ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตัวแทนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครศรีธรรมราช โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช