กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา และชี้แนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช