ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รายการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHON SI THAMMARAT CHAMPIONSHIP 2023 ระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับทีม “Magenta” นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รายการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHON SI THAMMARAT CHAMPIONSHIP 2023 ระดับจังหวัด รุ่น Teen age จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๘ ทีม ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครูผู้ฝึกสอนและควบคุม : นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ นางจรสวรรณ ศิริบุตร และนางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
งาน To Be Number One กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช