ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

พลังแห่งกัลยาณีฯ มีค่ามากกว่าผลรางวัล 🙏🏻🤍💙
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  **รับผิดชอบ ๕ รายการ เป็นตัวแทนเขตไปต่อระดับชาติ ๔ รายการ 🎉
🥇🥇รำวงมาตรฐาน ม.ต้น – ม.ปลาย ชนะเลิศ เหรียญทอง
🥇นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น ชนะเลิศ เหรียญทอง
🥈นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
🥇การแสดงตลก ชนะเลิศ เหรียญทอง
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช