การประชุมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครศรีธรรมราชเกมส์” คัดเลือกภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม กีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครศรีธรรมราชเกมส์” คัดเลือกภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช