กิจกรรม ” ค่ายกัลฯ ปั้นนักพูด กับเส้นทางสู่การเป็นกัลยาณีพิธีกร MC Of Kanlayanee รุ่นที่ ๑ “

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จัดกิจกรรม ” ค่ายกัลฯ ปั้นนักพูด กับเส้นทางสู่การเป็นกัลยาณีพิธีกร MC Of Kanlayanee รุ่นที่ ๑ ”  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
รอบการแข่งขัน
Audition : ๓๐ พฤศจิกายน  – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
Work Shop : ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
Final : ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
#ค่ายกัลฯปั้นนักพูด
#MCofKanlayanee
#knstudentcouncill
#KANLAYANEE

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช