โครงการ “สหวิทยาการ ศาสตร์แห่งอนาคต” CISTU On Tour” เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบสหวิทยาการ สู่สังคมสาธารณะ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาจัดโครงการ “สหวิทยาการ ศาสตร์แห่งอนาคต” CISTU On Tour” ซึ่งเป็นโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบสหวิทยาการ สู่สังคมสาธารณะ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช