ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับจังหวัด

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางชญานิศ คงหอม และนางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดย สโมสรไลออนส์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งสง
ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงินสด จำนวน ๒,๑๐๐ บาท เป็นตัวแทน ไปแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับภาค ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช