ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวีรไทย ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ตัวแทนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวีรไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้เสียสละเมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ๒๔๘๔ ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ๒๔๘๔ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช