คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระศิวลึงค์สู่นครศรีธรรมราช

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.  คณะครู บุคลากร  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระศิวลึงค์สู่นครศรีธรรมราช  ซึ่งจัดโดยจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  และโบราณโบสถ์พราหมณ์นครศรีธรรมราช (หอพระอิศวร) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช