ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีรองผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช