ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประเภทขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒๐๕ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  การแข่งขันประเภทขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดโดย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ ศูนย์การค้า Central Plaza Nakhon Si Thammarat
คุณครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม : คุณครูแสนสุข สิงห์สุวรรณ และคุณครูจันทร์เพ็ญ ช่วยนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช