ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนัญธิดา คิดดี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันประเภทขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนัญธิดา คิดดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๙ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท  การแข่งขันประเภทขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดโดย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ ศูนย์การค้า Central Plaza Nakhon Si Thammarat
คุณครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม : คุณครูแสนสุข สิงห์สุวรรณ และคุณครูจันทร์เพ็ญ ช่วยนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช