ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช