ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวแป้นสุข ฮอฟสตาด โอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและลูกดีเด่น

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ครอบครัวแป้นสุข ฮอฟสตาด โอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและลูกดีเด่น จากชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กเยาวชนต้นแบบและรับโล่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
🏆 นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น สาขาแม่ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมผ้าไทยระดับประเทศ
🏆 เด็กหญิงจีน่า ฮอฟสตาด
ลูกดีเด่น สาขาการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (โครงการ English Program)
🏆 เด็กหญิงจิวแอนนา ฮอฟสตาด
ลูกดีเด่น สาขาการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (โครงการ English Program)
ขอบคุณภาพและข่าว : ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กเยาวชนต้นแบบ
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช