ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช