โครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๖ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต”

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๕  ร่วมกับพันธกิจด้านประชาธิปไตยศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมนาโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๖  จัดโดยคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านเมืองสุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  โดยมีท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานเปิดโครงการและได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” และครั้งนี้มีตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย และยุวชนประชาธิปไตย ภาคใต้ นำโดยพี่ฟิล์ม ชนาวุธ ชำนาญหาญ และ พี่ฟ้าใส อนุชา สัญจร อดีตประธานภาคใต้ และน้องๆยุวชน รวมกัน ๑๕ คน ร่วมกิจกรรม เสวนา หัวข้อ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” และเข้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ World cafe
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช