โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ “ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ “ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕” ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ ใต้อาคาร ๗ (SMGP) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช