ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช “พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีรำลึกบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช “พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอีก ๘ หน่วยงาน โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช