ร่วมประชุม “ปั้นเครือข่าย ป้อนข่าวสาร” โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายมนตรี คงแก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประชุม “ปั้นเครือข่าย ป้อนข่าวสาร” โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๕ กรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ชิตี้ (Royal Phuket City Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช