ตัวแทนศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมค่าย NBTC YOUNG SMART CAMP

วันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ตัวแทนศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมค่าย NBTC YOUNG SMART CAMP ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โดยมูลนิธิศูนย์ครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
กิจกรรมค่ายจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้โซเชียลมีเดีย และปลูกฝังภาวะผู้นำและความกล้าแสดงออกแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช