กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาจีน และเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาจีน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช