พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการ “คนดี ศรีกัลยาณี” และพิธีมอบทุนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการ “คนดี ศรีกัลยาณี” และพิธีมอบทุนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายสุรเดช ศิริมานะกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางบุญงาม ไชยรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูเก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช