โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ “กิจกรรมการติวเข้มตะลุยโจทย์”

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ” กิจกรรมการติวเข้มตะลุยโจทย์ ”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
















ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช