ตรวจเยี่ยมค่ายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชายและหญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมค่ายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชายและหญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หมวดสนามยิงปืน กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๑ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช