การประชุมสหวิทยาเขตกัลยาณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่องการจัดงาน “Kick Off ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช”

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมสหวิทยาเขตกัลยาณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน ในเรื่องการจัดงาน “Kick Off ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช” กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิภาค : ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม งามล้ำพระพุทธศาสนา ศรีธรรมราชา อาณาจักรตามพรลิงค์ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตกัลยาณี และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช