ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขัน To Be Number One Idol  ปีที่ ๑๓

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกษมา จันทร์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔๑๓  และนางสาวอริสา ประดับกลอน  นักเรียนชัันมัธยมศึกษาปีที่ ๕๐๙ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขัน To Be Number One Idol  ปีที่ ๑๓ ที่จัดแข่งขันขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และทั้ง ๒ คน  ได้เป็น ในตัวแทน 8 คนของจังหวัดไปร่วมแข่งขันในระดับภาค วันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี ในลำดับถัดไป ในครั้งนี้นักเรียนและคณะครูชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช