ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๕๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ 🤍💙
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช