ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ 🤍💙
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช