โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่าน บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อส่งมอบให้กับผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ และแผ่นดินไหวทั่วประเทศตุรกี และซีเรีย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่าน บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อส่งมอบให้กับผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ และแผ่นดินไหวทั่วประเทศตุรกี และซีเรีย
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-4 มี.ค. ณ อาคารหลังคาคลุม ลานอเนกประสงค์ 100 ปี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


Poster

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช